Våra yogastudier med dessa fantastiska lärare på KYM är snart över. Så lärorika och utvecklande veckor!

Our studies with our fantastic teachers at KYM are soon over. Thank you for two inspiring and developing weeks!

Krishnamacharya Yoga Mandiram, www.kym.org

// Helena Karlsson, Tonie Estegård Svahn och Linda Andersson
www.yogaakademien.se