Silva och Kai från Estland har varit hos oss i Kil och observerat våra lektioner. De går Yogaskolans 4-åriga yogalärarutbildning i Tallin där 50 timmars praktik (observation samt assistering i undervisning) är del av kursplanen. Det är fantastiskt roligt att få ta emot yogalärarelever!