Vi har idag haft en härlig förmiddag med yoga för personer med smärt- & stressproblematik, på Iris Hadar i Karlstad.