Nu på söndag 22 april håller vi en kurs med tema “Yoga med ljud & chanting” kl 15.00–17.30. Det blir en eftermiddag med en klass med allmänt/fysiskt utövande samt en klass med ett mer meditativt utövande. Självklart anpassar vi efter individen så att alla kan vara med. Varje söndag har olika tema. Temadagarna är fristående och vänder sig till både nybörjare och vana utövare. Vi bjuder på ekologiskt fika.

Nästa tillfälle är 13 maj. Läs mer