På söndagar kl 18.00-19.00 erbjuder vi yoga i Träfotre, Hynboholm, i samarbete med Bygdeföreningen Grava Fritid.

Start 6 februari 2011. 6 ggr/500 kr.

Du får mer information och kan anmäla dig via Ulla Granqvist ulla@granqvists.se