Så sant: Yoga är en process där gamla vanor/mönster ersätts med nya och mer lämpliga mönster/vanor. Sri T Krishnamacharya

läs mer om T Krishnamacharya på www.kym.org