I måndags sändes detta fina inslag i TV4 Värmland om yoga
för hjärt- och lungsjuka hos våra kollegor på Yogaskolan Karlstad. Så bra att
yoga uppmärksammas! Se inslaget här!foto från TV4.