Bilder från 3:e kursen: Yoga i klostermiljö vid Gardasjön 8-12 september 2014

foto: yogaakademien.se
foto: Anna Johansson