http://www.vf.se/nyheter/karlstad/indiskt-valbefinnande

Artikel i Värmlands Folkblad när Meneka Desikachar och Radha Sundharajan från vår huvudskola KYM i Indien gästade Yogaskolan i Karlstad. Under dessa dagar har de, förutom huvudkursen ”Yoga for Women”, också haft en temadag med ”Ljud, mantra & chanting – värdefulla redskap i yoga” och en kvällsföreläsning med tema “Ljud, mantra & chanting”.

De är ute på en världsturné som förutom veckan på Yogaskolan i Karlstad (den enda i Sverige) också innefattar Frankfurt, Paris, Tallin, London, Arizona i USA, Tokyo i Japan och Melbourne i Australien.

Foto från Värmlands Folkblad