Det har varit fantastiska dagar med Meneka Desikachar och Radha Sundharajan från vår huvudskola KYM i Indien som gästade Yogaskolan i Karlstad www.yogaskolan.se/karlstad den här veckan med kursen “Yoga för kvinnor”. De är på en världsturné som förutom veckan på Yogaskolan i Karlstad (den enda i Sverige) också innefattar Frankfurt, Paris, Tallin, London, Arizona i USA, Tokyo i Japan och Melbourne i Australien.

Dagarna har varit gett nya kunskaper om hur yoga kan stödja kvinnans olika faser i livet; allt från barn-/ungdomsåren till vuxenlivet med graviditet och barnafödande till klimakteriet. Kvinnokroppen är verkligen komplex och yogan har fantastiska redskap för att klara av de påfrestningar som livets olika skeenden har.

Att få ta del av Menakas och Radhas kunskaper, dels från det terapeutiska arbetet på KYM i Indien, men också deras egna erfarenheter har varit otroligt lärorikt. Att även kursdeltagare har delat med sig om sina problem och upplevelser har också varit mycket berikande. Speciellt då Meneka & Radha har visat hur yogan kan hjälpa och lindra dessa problem.

Bild: Meneka Desikachar, Hanna Staff och Radha Sundharajan

Vi är verkligen lyckligt lottade som har Hanna Staaff i Karlstad – det är tack vare henne som vi får hit dessa världsledande yogalärare. Tack Hanna!!!