Bilder från den härliga Yoga & Ayurvedahelgen på Selma Spa 2015-04-17–19 tillsammans med ayurvedaläkaren Kristofer Edlund från www.ganges.se & www.matskolan.com

Yogaläraren Lena Elander och Ayurvedaläkaren Kristofer Edlund.

foto: YogaAkademien

www.yogaakademien.se
www.ganges.se
www.selmaspa.se