Vi undervisar i tradition av Krishnamacharya – här är en intressant artikel om Krishamacharya i tidningen Yoga Journal. Härlig läsning!