Remembering Tirumalai Krishnamacharya, India’s first modern yoga guru

Läs artikeln (på engelska) om T Krishnamacharya
– grundaren till den klassiska yoga som vi på Yogaakademien undervisar. Han anses vara fadern till den moderna yogan och var lärare till några av de mest inflytelserika yogamästarna i vår tid: Indra Devi, TKV Desikachar, BKS Iyengar, and Pattabhi Jois.
(Image courtesy – Krishnamurthy, Sudheer, Nagendra Prasad)