“Jag vill tacka dig så mycket för all klokhet som du vidareförmedlar till oss! Jag har lärt mig så mycket om mig själv och hur jag kan vara en bättre medmänniska, genom att lyssna på det du har att säga inför varje lektion! Yoga har gett mig så mycket mer än bara den fysiska biten!”