facebook logo

 

"Breath is central to Yoga because it is central to life…and Yoga is about Life"

T Krishnamacharya

 


 

Staty av Patanjali

Vad är Yoga?

Yoga kommer från Indien och är mer än 5000 år gammal. Ordet Yoga står för ”att förena/länka” - att kroppen och andetaget länkas med sinnet. Yoga har en samling redskap som används för att förbättra, underhålla och förändra fysisk och mental hälsa.

Yoga = friskvård

Världen över är yogan erkänd som  ett hjälpmedel för att klara av de krav och utmaningar du har i vardagen – när  du utövar yoga får du ett större lugn, ökat fokus och din hälsa och ditt  välbefinnande ökar. Yogan kan minska stress och stressrelaterade problem, lindra  värk i rygg- och nacke, ledvärk, huvudvärk, sömnproblem och vara ett stöd vid  tillfrisknande från sjukdom och skador. Alla kan utöva yoga, oberoende av  ålder och hälsotillstånd, det viktiga är att yogan anpassas efter individen.

Stresshantering

I all undervisning, i alla grupper och vid våra yogaresor, ingår stresshantering. Yoga där andetaget är i fokus. Men beroende på inriktning/nivå så tillämpar vi det på olika sätt. Vårt mål är att du ska få ett inre lugn, klarhet och stabilitet. Att kunna vara här och nu.

Klassisk indisk yoga

Vi undervisar klassisk indisk yoga i tradition av T Krishnamacharya som hade en betydande roll för spridningen av yoga i västvärlden idag. Han ses som en av de mest inflytelserika yogamästarna i modern tid och var lärare till några av de mest inflytelserika yogamästarna i vår tid: Indra Devi, TKV Desikachar, BKS Iyengar och Pattabhi Jois.

T Krishnamacharya förordade starkt att yogans redskap och tekniker skulle anpassas till att respektera  varje individs behov, förmåga och livssituation. Det som är utmärkande den här typen av yoga är att alla praktiska aspekter av yoga finns med; fysiska övningar, andningsövningar, meditation samt yogans filosofi. I all  undervisning, såväl i grupp som vid privatlektioner, anpassas yogan så långt  det går efter den enskilda individens behov.

Läs artikel om T Krishnmacharya i Yoga Journal

Läs artikel om T Krishnamacharya i The News Minute

KYM

Vi är internationellt certifierade yogalärare via Yogaskolan och delar av yogalärarutbildningen var förlagd till Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM) Institute of Yoga Studies i Chennai, Indien.